De Stichting

Ter ondersteuning van het tuinbeheer en de daarmee samenhangende activiteiten is in 1999 de Stichting ‘De Tuin van Sjef’ opgericht. Na het overlijden van Sjef van der Molen, in augustus 2014, werden maatregelen om de tuin in stand te houden acute noodzaak. Allereerst natuurlijk het onderhoud, dat door een aantal deskundige vrijwilligers wordt gedaan, maar de tuin moest ook op lange termijn veilig worden gesteld.


Sjef van der Molen

Vanaf 1983 is Sjef, de naamgever van de tuin, begonnen met de aanleg. Er verschenen met puin gebouwde stapelmuren, zij zorgen voor diversiteit en oppervlaktevergroting. Rond 1990 werd de grote vijver aangelegd met daarin schuilruimte voor de inheemse rivierkreeften. Sjef was niet alleen tuinman, maar vooral ook beeldend kunstenaar. Vanuit dat kunstenaarschap gaf hij de tuin op een speciale manier vorm. Met zijn enorme kennis over alles wat in de tuin leefde wist hij veel mensen te bereiken én te interesseren. Sjef overleed in augustus 2014. Laat Sjef nu hij niet meer in levende lijve hier is in onze verbeelding voortleven in zijn levenswerk De Tuin van Sjef!!


Situatie nu en in de toekomst

De Tuin van Sjef en het pand waar de tuin bij hoort, zijn inmiddels eigendom van de Stichting. Nu de Tuin veilig gesteld is, vindt de Stichting het belangrijk om de tuin niet alleen te bewaren maar daaraan ook een maatschappelijke functie te geven, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen en verhuren van kantoor- en vergadergelegenheid, ruimte voor exposities, natuureducatie, lezingen en ontmoeting.


Fondswerving

Er blijven financiële bijdragen nodig om rente te betalen, leningen af te lossen en het huis en de tuin te onderhouden. Giften (eenmalig) en donaties (jaarlijks terugkerend) zijn daarom meer dan welkom. Voor meer informatie klik hier.

Vrienden van Sjef en de Tuin van Sjef: uw hulp om deze bijzondere tuin te behouden is hard nodig en zeer welkom!

Het bestuur

Voorzitter
Sjaak van 't Hof

Secretaris / penningmeester
Truus Schennink

Algemeen bestuurslid
Joost van Rijswijk
Marleen Malais

aanleg

aanleg