ANBI Stichting De Tuin van Sjef

Stichting De Tuin van Sjef is een ANBI (een algemeen nut beogende instelling). Een ANBI registratie biedt schenkers een aantal belastingvoordelen, zij mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Algemene gegevens

Naam Stichting De Tuin van Sjef
RSIN nummer 815665222
Postadres Boulevard 33b
6881 HP Velp
Bankrekening
BIC
NL17 INGB 0009 4846 65
INGBNL2A
Email info@detuinvansjef.nl

Samenstelling bestuur

Voorzitter
Sjaak van 't Hof

Secretaris / penningmeester
Truus Schennink

Algemeen bestuurslid
Joost van Rijswijk
Marleen Malais

Beloningsbeleid

De stichting kent geen apart beloningsbeleid, bestuurders ontvangen geen vergoeding behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het zonder winstoogmerk met alle daartoe geeigende en wettige middelen overlevingskansen te bieden aan - vooral - inheemse planten en dieren in een door de mens vormgegeven situatie, waarbij het ecologisch samenspel van natuur en cultuur wordt bevorderd en tot creatieve inspiratie moge dienen van andere tuinbezitters, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

Voorgeschiedenis en beleidsplan

Financiele verantwoording

Balans en Staat Baten en Lasten 2022
Jaarverslag 2022
Oranjetipje
Oranjetipje op de zeldzame knolsteenbreek