Activiteiten 2023

MONUMENTENDAG
Zaterdag 9 september worden er van 13.00 tot 17.00 uur in de tuin rondleidingen gegeven en is de expositie te bezichtigen in het kader van Open Monumentendag. Dit jaar is het thema immaterieel erfgoed.
Klik hier voor informatie over Open Monumentendag van de gemeente Rheden.

NIEUWE PLANTEN IN DE STAD: FLORA IN HET URBANE DISTRICT
Donderdagavond 21 september geeft Cor van Hoften (coördinator plantenwerkgroep KNNV afd. Arnhem) een presentatie over planten in de stad. Steden zijn al sinds mensenheugenis aan verandering onderhevig. Een ding staat vast, ze groeien! Logisch want er komen steeds meer mensen bij die allemaal willen wonen en velen graag in een stad. Steden worden gekenmerkt door steen en asfalt. In zo’n omgeving verwacht je niet veel natuur maar het tegendeel is het geval. Uit studie blijkt dat in deze urbane gebieden de flora en fauna de laatste 25 jaar enorm zijn veranderd. Op plantengebied is het inmiddels een eigen floradistrict geworden. Deze avond worden uw ogen geopend voor wat er allemaal groeit en bloeit in de stad.
Aanvang 20.00 uur.
Graag per mail opgeven met hoeveel personen u wilt komen.
E-mail: Info@detuinvansjef.nl
Entree: € 5,-

TENTOONSTELLING KUNST EN JEUGDTEKENINGEN SJEF VAN DER MOLEN
Zoals de meesten van jullie weten was Sjef (1945-2014) niet alleen een allesweter op het gebied van planten en dieren, maar ook een begenadigd kunstenaar. Een deel van zijn kunstwerken is gemeentelijk bezit, maar die zijn nu tijdelijk te zien in de ontvangstruimte van de tuin. Naast deze kunstwerken heeft Sjef ook in zijn jeugd (zijn 5e jaar tot 20e levensjaar) veel tekeningen gemaakt. Gelukkig zijn veel hiervan bewaard gebleven en van data voorzien. We hebben de coronapauze kunnen gebruiken om zo’n 120 van deze jeugdtekeningen te selecteren en op thema (vogels, vlinders, waterdieren, insecten e.d.) in te lijsten. Deze prachtige selectie jeugdtekeningen, die nooit eerder is vertoond, laat duidelijk de ontwikkeling van Sjef (Sjeffie) als aankomend kunstenaar en amateurbioloog zien.

U kunt de Tuin van Sjef van april tot oktober in groepsverband ook op afspraak bezichtigen (zie contactgegevens). De tentoonstelling is ook in de wintermaanden op afspraak te bezichtigen.


huis


huis

 

 

 

 

 

 

 Fotograaf: Lars Soerink

De Tuin van Sjef vindt u aan de Boulevard 33b, 6881HP, Velp (vlakbij de Achtsprong).

route