Steunen

Eind 2016 was er voldoende geld aan de stichting gedoneerd en geleend om de tuin en het bijbehorende pand te kopen van de gemeente Rheden. Een geweldig resultaat! Toch kunnen we niet op onze lauweren rusten. Er blijven financiële bijdragen nodig om rente te betalen, leningen af te lossen en het huis en de tuin te onderhouden.

Giften (eenmalig) en donaties (jaarlijks terugkerend) zijn daarom meer dan welkom. De stichting heeft met ingang van 1 januari 2015 de zogenaamde Anbi (algemeen nut beogende instelling)-status. U kunt uw gift aan de stichting aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook kan de stichting profiteren van vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting en overdrachtsbelasting.

Bankrekening NL17 INGB 0009 4846 65
Ten name van Stichting De Tuin van Sjef

Vriend worden?

Als Vriend verbindt u zich aan De Tuin van Sjef en draagt u bij aan ons voortbestaan en onze ontwikkeling als ontmoetingscentrum voor natuur en educatie. U wordt al Vriend van de Tuin van Sjef vanaf €25 per jaar maar een hoger bedrag mag natuurlijk ook. Als Vriend:

 • steunt u de Tuin financieel en als "zichtbare" achterban;
 • krijgt u jaarlijks de gelegenheid om de Tuin van Sjef tijdens een speciale Vriendendag te bezoeken;
 • ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven met de laatste updates en informatie;
 • wordt u uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten in de Tuin van Sjef.

Download dan het formulier hieronder, vul uw gegevens in (kan digitaal) en stuur uw formulier naar info@detuinvansjef.nl of doe het in de bus op Boulevard 33b, 6881HP Velp. Na versturen ontvangt u een bevestiging op uw mailadres. Omdat wij over een ANBI-status beschikken komen giften aan De Tuin van Sjef in aanmerking voor belastingaftrek.


Aanmeldformulier Vriend van de Tuin van Sjef

Voor wat hoort wat

Degenen die Stichting de Tuin van Sjef geld lenen of voorzien van giften of donaties zijn altijd welkom in de tuin, het liefst op afspraak. Ook ontvangen geldleners en vrienden de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt.


Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Relaties

De volgende organisaties en bedrijven staan achter de activiteiten om de Tuin van Sjef te behouden:

 • gemeente Rheden
 • Stichting Oase
 • Stichting Landschapsbeheer Gelderland
 • Natuurmuseum Nijmegen
 • RIQQ
 • Ravon
 • Cruydt-Hoeck
 • Co & Co
 • Zeggen & Schrijven
 • Bureau Zonneklaar
 • SNTP (Samenwerkende Natuurlijke Tuinen en Parken)